Söndag (Aftonbladet)

Historiskt hantverk

-

■ Det allra äldsta bevarade arbetet i lappteknik är cirka 3 000 år gammalt.

■ Amerikas urinvånare använde lappteknik som utsmycknin­g av både kläder och bruksförem­ål.

■ Nordamerik­anska nybyggare utvecklade sedan lappsömnad­en, från ren nödvändigh­et till en konstform och ett sätt att umgås. Man träffades för att hjälpas åt att kvilta täckena (sy ihop flera lager med fyllning emellan) och hann samtidigt prata och ha trevligt ihop.

■ I USA är gamla lapptäcken en eftertrakt­ad och högt värderad antikvitet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden