Söndag (Aftonbladet)

Inte minskad lust under pandemin

-

När pandemin var ett faktum förutspådd­es skilsmässo­rna öka och sexlivet få sig en törn. Men nu kommer en stor internatio­nell studie där nästan 5 000 personer i parförhåll­anden från åtta länder har ingått. Den visar att 53 procent hade samma sexuella intresse för sin partner under pandemin som innan.

 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden