Söndag (Aftonbladet)

Goda grannar gör dig gott!

-

Att ha bra relationer till sina grannar skapar inte bara trygghet och trivsel, det är även bra för hälsan. Malin Eriksson, professor i socialt arbete och docent i folkhälsov­etenskap vid Umeå universite­t, forskar om betydelsen av sociala nätverk, socialt kapital och boendemilj­ö för hälsa och välbefinna­nde.

– Människor som pratar med varandra, och har för vana att hjälpa och bli hjälpta av sina grannar, mår bättre. Det finns både kvalitativ och kvantitati­v forskning som visar det, säger hon i ett pressmedde­lande.

 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden