Söndag (Aftonbladet)

Lyckokvadr­aten

-

VÅGRÄTT

7. Öppna för luftombyte

8. Sprider kanske kaneldoft i köket

10. Står på musikinstr­ument och motorer

11. Har spelare omkring sig

13. Struntprat!

14. Står och dallrar på bordet

16. Skrev Lycksaligh­etens ö

19. Geometrisk beskrivnin­g, t ex i form av kurva

21. Geografisk­t avgränsad

22. Enhet som ersatt rad

23. Kan man kalla fransman

24. Schejkdöme vid Persiska viken

27. Bör vi alla varje dag

28. Sitter i regeringss­tällning

31. Avträde

33. Barnsligt ungdomlig

34. Ger färg åt morot

LODRÄTT

1. Bör man ej hemlighet

2. Har allting

3. Utsätts hånad för

4. Dricks i Grekland

5. Hal

6. Grönt sten

9. Ses med torn i hörnen

10. Däxel

12. Äger mycket

15. Går mycket långsamt

17. Bör rörmokare vid läcka

18. Är släkt med giraffen

20. Briljant har 58

23. Feg fågel?

25. Bodde också på 221B Baker Street

26. Gårdsplan

29. Tillskansa­r sig annans egendom

30. Har sett bättre dagar

32. Kristtorn

 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden