Söndag (Aftonbladet)

”Graffito” kan lösa latinska gåtan

-

 En medeltida minnesvers som klottrats i Östra Sallerups kyrka någon gång på 1200-talet kan ge nya kunskaper om latinets intåg i Norden. Det menar forskare från bland annat Göteborgs universite­t. Raderna skrevs när putsen ännu inte hunnit torka i kyrkans kor och är på hexameter: ”Celestum dominum terrestrem dic fore dompnum” vilket kan översättas med ”Kalla den himmelske härskaren för dominus, och den jordiske härskaren för domnus”. Denna typ av inskrift kallas graffito, vilket på italienska betyder ristning.

 ?? ?? Inskriften undersöks med UV-belysning.
Inskriften undersöks med UV-belysning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden