Söndag (Aftonbladet)

”Utmanande men också het vecka”

Den här veckan är särskilt gynnsam för er födda i Vågens tecken!

-

En vecka som utmanar dig. Ditt kärleksliv bjuder på passion och obän- dig hetta samtidigt som du vill lyfta fram och utveckla dina materiella ambitioner. Det är möjligt att du faktiskt klarar av att bolla allt detta så att du kan få en het kärleksvec­ka utan att tappa bort övriga möjlighete­r. På kuppen blir du i så fall ganska sliten men det är troligen värt det.

Ett bra tips är att inte boka in varenda sekund trots att tidsbrist absolut är ett problem. Se i stället till att det finns utrymme för pauser och vila, planera din vecka så att det dyker upp lugna stunder med jämna mellanrum. I förlängnin­gen innebär det att du hinner med betydligt mer än du gör om du försöker använda all tid till att vara passionera­d eller produktiv.

Ett alternativ är den situation som uppstår om du inte har någon specifik person att vara passionera­d med. I det läget väljer du troligen bort kärleken. För att det inte ska bli frustreran­de behöver du då hitta ett annat utlopp för din passion. Konstnärli­gt skapande fungerar sannolikt bra och är mycket mer givande för dig än till exempel långa träningspa­ss.

 ?? Foto: VIANNEY LE CAER ?? HETT. Kärleksliv­et bjuder på passion den här veckan för Vågen Alicia Vikander.
Foto: VIANNEY LE CAER HETT. Kärleksliv­et bjuder på passion den här veckan för Vågen Alicia Vikander.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden