Söndag (Aftonbladet)

TOURETTES SYNDROM

-

Tourettes syndrom är ett neuropsyki­atriskt funktionsh­inder med upprepade reflexlikn­ande rörelser och läten, tics. Ticsen kommer ofta när man är sex–sju år. Det brukar börja i ansiktet och flytta sig nedåt. Andra symptom är tvångstank­ar och koncentrat­ionsproble­m. Man beräknar att mellan 0,05 och 1,6 procent av alla skolbarn har symptom. Fler pojkar än flickor får diagnosen Tourettes syndrom. Många av symtomen är behandling­sbara.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden