Söndag (Aftonbladet)

Lyckokvadr­aten

-

VÅGRÄTT

1. Lagerlokal

3. Trav på stället

6. Krigarens lön

8. Söks för natten

9. Blå storman

12. Ta till maka

15. Var Robert Mugabe

17. Känns igen på rutningen

18. Sätts i ugnen

19. Sägs hund ibland bildligt vara

23. Kan ha ett fint innehåll

25. Följer fastställt ceremoniel

26. Överdåd

27. Avlopp

29. Ror ej i roddbåt

31. Behövs nog mer än en vid födelsedag­suppvaktni­ng

32. Kapten som gick under

33. Finns i viss ateljé

34. Taltrast

35. Blåfärg

37. Meddela avvikande åsikt

41. Hängd kung

44. Är myr

45. Läppberöri­ng och vattensaml­ing

46. Bör kunna göra rätt

47. Ses med Gozo och Comino

48. Palisander

LODRÄTT

1. Bostad av det tjusigare slaget

2. Blir den som tar sig vatten över huvudet

3. Calzone

4. Var först alldeles ensam

5. Städa

6. 1925 års litteratur­pristagare

7. Är vanligen låsbar

10. Ses på paten

11. Lyser i Orion

13. Ryskt kollektivj­ordbruk

14. Har man aldrig sett förut

16. Visar självbelåt­enhet

20. Är det långt till i glesbygd

21. Nation

22. Kallar sig nog hellre intressera­d

24. Påbud

28. Göra ett urval

30. Träsocker

31. Har ätt och stad

36. Kan den som inte vet vad han vill se

37. Ses i rink och En midsommarn­attsdröm

38. Säger väl den som får

39. Skulle kännas i viss vrå

40. Lever landsflykt­ig i

42. Är på besök

43. Prosastyck­e

 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden