En le­da­res död

Spännande historia - - Imperier & Civilisationer -

Ögon­blick för ögon­blick: be­rät­tel­sen om Mar­tin Lut­her Kings sis­ta tid och död.

Ame­ri­kan, 1929–1968

Mi­chael King Jr föd­des un­der den sto­ra de­pres­sio­nens misär och ras­segre­ga­tio­nens mör­ka år. Till­sam­mans med fa­dern tog han nam­net Mar­tin Lut­her för att hed­ra den ra­di­ka­le tys­ke te­o­lo­gen. Trots de­pres­sio­nen och en viss skep­ti­cism mot re­li­gi­o­nen, blev King en av sin tids mest in­fly­tel­se­ri­ka ak­ti­vis­ter för med­bor­gar­rätts­rö­rel­sen – en över­ty­gel­se som led­de till hans död.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.