Att vas­ka guld

FINN GULD EL­LER FÖRSVINN I JAK­TEN PÅ RI­KE­DOM OCH FRAM­GÅNG KA­LI­FOR­NI­EN, USA, 1848–1855

Spännande historia - - Imperier & Civilisationer -

Ta re­da på hur gul­d­jä­gar­nas slit­sam­ma var­dag såg ut.

När man hit­ta­de guld vid Sut­ter’s Mill i Colo­ma den 24 ja­nu­a­ri 1848 spreds ny­he­ten snabbt. Den be­kräf­ta­des i tid­ning­ar­na i au­gusti och av pre­si­den­ten i de­cem­ber. I bör­jan av år 1849 väll­de emi­gran­ter från he­la värl­den in i Ka­li­for­ni­en för att le­ta guld och fin­na lyc­kan. Des­sa guld­grä­va­re, som kallades for­ty­ni­ners ef­ter år 1849, när guld­rushen var som värst, fick be­folk­ning­en i San Fran­ci­sco att öka från cir­ka 1 000 till 25 000 på ba­ra två år. Många kom till Ka­li­for­ni­en i hopp om att tjä­na en för­mö­gen­het, men det var de smar­ta köp­män­nen som gjor­de de störs­ta vins­ter­na. Guld­grä­var­na be­höv­de mat, hus­rum och utrust­ning, och det gav en ga­ran­te­rad in­komst, me­dan det in­te alls var sä­kert att man skul­le hit­ta guld. Det var möj­lig­he­ter­nas tid, men sam­ti­digt lag­lös­he­tens, och det var far­ligt att ge sig ut på guld­grä­var­nas fält. Men många tyck­te att för­tjäns­ten var väl värd att ris­ke­ra li­vet för.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.