NERO

Spännande historia - - Nero: Roms Mordiska Tyrann -

15 DEC 37 E.KR. – 9 JUN 68 E.KR. 13 OKT 54 E.KR. – 9 JUN 68 E.KR.

Nero ha­de ett väl­för­tjänt ryk­te som ty­rann – han lät in­te ba­ra slakta oskyldiga krist­na och in­led­de en tra­di­tion av tor­tyr och för­föl­jel­se som va­ra­de i många sek­ler, ut­an tog även li­vet av si­na eg­na när­stå­en­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.