TI­BE­RI­US

Spännande historia - - Nero: Roms Mordiska Tyrann -

16 NOV 42 F.KR. – 16 MAR 37 E.KR. 18 SEP 14 E.KR. – 16 MAR 37 E.KR.

Det finns oli­ka be­rät­tel­ser om Ti­be­ri­us mor­dis­ka lägg­ning – en­ligt vis­sa käl­lor dog ba­ra fy­ra oskyldiga un­der hans re­gim. Men and­ra porträtterar ho­nom som hän­syns­lös och me­nar att han mör­da­de al­la som han mis­s­tänk­te för att kon­spi­re­ra mot ho­nom.

STYVSONEN

NAMN: AGRIP­PA POSTU­MUS

OR­SAK: FÖR ATT HAN VAR TRONPREDENTENT. MORDMETOD: AV­RÄT­TAD AV VAK­TER (MAN VET IN­TE SÄ­KERT OM TI­BE­RI­US LÅG BAKOM AT­TAC­KEN).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.