CA­LI­GU­LA

Spännande historia - - Nero: Roms Mordiska Tyrann -

31 AUG 12 E.KR. – 24 JAN 41 E.KR. 18 MAR 37 E.KR. – 24 JAN 41 E.KR.

Ca­li­gu­la blev ti­digt för­tro­gen med dö­den, och näs­tan he­la hans fa­milj ut­plå­na­des av Ti­be­ri­us. Ca­li­gu­la var känd för sin omätt­li­ga makt­hung­er. Det finns många histo­ri­er om hans mor­disk­het och ty­ran­ni, men de kan in­te be­kräf­tas.

ADOPTIVSONEN

NAMN: TI­BE­RI­US GE­MEL­LUS

OR­SAK: EN PÅ­STÅDD KOMPLOTT MOT CA­LI­GU­LA. MORDMETOD: AV­RÄT­TAD AV EN MILITÄRTRIBUN.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.