SEVERUS

Spännande historia - - Nero: Roms Mordiska Tyrann -

11 APR 145 – 4 FEB 211 14 APR 193 – 4 FEB 211

Severus kom på tro­nen med blo­di­ga me­to­der. Han un­dan­röj­de sin fö­re­trä­da­re och för­de krig mot si­na ri­va­ler. Han blev känd för sin grymhet och kallades ”den pu­nis­ke Sul­la”, ef­ter den fruk­ta­de dik­ta­torn Sul­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.