Ba­den

Spännande historia - - Imperier & Civilisationer -

Som de fles­ta ri­ka ro­ma­re ha­de Nero ett lyx­igt bad­hus på sin mark. Ba­den ha­de rin­nan­de kallt och varmt vat­ten, och vat­ten var ett fram­trä­dan­de in­slag i he­la hans pa­lats­kom­plex: Vat­ten­fall for­sa­de ned­för mu­rar­na, vac­kert smyc­ka­de fon­tä­ner och dam­mar bygg­des in på oli­ka håll.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.