Öst­fly­geln

Spännande historia - - Imperier & Civilisationer -

Kun­ska­per­na om den öst­ra fly­geln är in­te så sto­ra ef­tersom väst­fly­geln är den mest väl­be­va­ra­de de­len. Men san­no­likt var den li­ka stor­sla­gen, med säll­skaps­rum, in­ner­går­dar, fon­tä­ner och vack­ra fres­ker. Mel­lan de bå­da flyg­lar­na gick en pe­lar­gång som kan ha om­fat­tat två vå­nings­plan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.