Rum­met med gyl­le­ne val­vet

Spännande historia - - Imperier & Civilisationer -

Det gyl­le­ne val­vet låg i väst­fly­geln och ha­de ett stort, för­gyllt tak och mar­mor­pa­ne­ler. Hu­vud­at­trak­tio­nen var dock en väl­dig mål­ning fö­re­stäl­lan­de Zeus bort­fö­ran­de av Ga­ny­me­des. I he­la det gyl­le­ne hu­set fanns vack­ra fres­ker som in­spi­re­ra­de se­na­re konst­nä­rer som Ra­fael.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.