Ne­ros ko­los­sal­sta­ty

Spännande historia - - Nero: Roms Mordiska Tyrann -

När Nero bygg­de sitt gyl­le­ne hus kom han fram till att pric­ken över i skul­le va­ra en väl­dig, im­po­ne­ran­de brons­sta­ty av ho­nom själv. Jät­testa­tyn ska­pa­des av den gre­kis­ke ar­ki­tek­ten Ze­no­do­rus och tog fy­ra år att fär­dig­stäl­la. Käl­lor­na har oli­ka upp­gif­ter om dess höjd, men den var för­mod­li­gen minst 30 me­ter. Ef­ter Ne­ros död, när kej­sa­rens ryk­te var som sämst, flyt­ta­des sta­tyn till en plats vid Co­los­se­um och Ne­ros an­sik­te er­sat­tes med sol­gu­dens. Se­na­re för­änd­ra­de kej­sar Commodus den och lät sät­ta dit sitt eget an­sik­te, men ef­ter hans död åter­ställ­des sta­tyn. I dag finns ba­ra soc­keln till ko­los­sal­sta­tyn kvar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.