Ått­kan­ti­ga rum­met

Spännande historia - - Nero: Roms Mordiska Tyrann -

Över det ått­kan­ti­ga rum­met fanns en stor be­tong­ku­pol täckt med glas­mo­sa­ik. Det sägs att ku­po­len ro­te­ra­de dyg­net runt. Ny­a­re ut­gräv­ning­ar har vi­sat att vat­ten el­ler sla­var kan ha an­vänts för att åstad­kom­ma den ro­ta­tio­nen, som sked­de medsols.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.