TI­DI­GA SKÄRMYTSLINGAR

Spännande historia - - Imperier & Civilisationer -

Sjö­fol­ken var skick­li­ga sjö­män. Rä­der längs kus­ten med upp till 20 far­tyg blev of­ta fram­gångs­ri­ka. De an­vän­de vas­sa dol­kar, ko­nis­ka hjäl­mar och bröst­pan­sar av brons. De­ras mest fram­gångs­ri­ka tak­tik var att slå till snabbt och dra sig till­ba­ka ge­nast. Ef­ter ett över­fall i gry­ning­en för­svann de of­ta så snabbt att fi­en­dens mi­li­tär in­te hann re­a­ge­ra.

Ram­ses III re­ge­ra­de i Nya ri­ket när det bör­ja­de för­fal­la och ham­na­de i kon­flikt med många and­ra civilisationer, som sjö­fol­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.