ÅTER TILL KUSTSAMHÄLLET

Spännande historia - - Imperier & Civilisationer -

Ef­ter en lyc­kad räd var det dags att dra hemåt med by­tet. Sjö­fol­kens so­ci­a­la struk­tur är in­te känd, men det tycks ha fun­nits ”sto­ra män” som var mi­li­tä­ra och po­li­tis­ka fö­re­bil­der. Det var all­tid risk­fyllt att ta sig in i fi­en­dens om­rå­den, ef­tersom vis­sa lätt kun­de fres­tas att stan­na kvar och väl­ja ett mer be­kvämt liv hos egyp­ti­er el­ler het­ti­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.