UT I STRID

Spännande historia - - Antikens Sjöfolk -

Trots att sjö­fol­ken fram­för allt var sjö­män ha­de de mo­dern mi­li­tär utrust­ning. De an­vän­de så­dant som de ha­de rö­vat ti­di­ga­re sam­ma dag, och mi­li­tä­ren drog i strid på kär­ror med långa kastsp­ljut. Egyp­ti­er­nas re­sur­ser gjor­de dock of­ta att de var över­lägs­na, så sjö­fol­ken an­vän­de tak­ti­ken att al­li­e­ra sig med het­ti­ter­na mot des­sa fi­en­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.