RE­TRÄTT I RÄTTAN TID

Spännande historia - - Antikens Sjöfolk -

Sjö­fol­ken var skick­li­gast på blixt­an­fall. De kun­de in­te mä­ta sig med egyp­ti­er­nas mi­li­tä­ra styr­ka, så snab­ba över­rask­ning­s­at­tac­ker var mest fram­gångs­ri­ka, sär­skilt när de in­te ha­de stöd från si­na het­ti­tis­ka al­li­e­ra­de. Ett ex­em­pel var sla­get vid Nil­del­tat, där sjö­fol­ken snabbt tving­a­des slå till re­trätt för att und­vi­ka att fal­la i Ram­ses III:s hän­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.