IN­ÅT LAND

Spännande historia - - Antikens Sjöfolk -

Sjö­fol­ken är kända som kust­pi­ra­ter, men de vil­le gär­na eta­ble­ra bo­sätt­ning­ar i in­lan­det. Ef­ter en se­ger­rik strid tog sol­da­ter­na med sig hus­hållsar­tik­lar och bygg­ma­te­ri­al, samt kvin­nor och barn från grup­pen. Ef­ter en för­lust sörj­de de över att de in­te ha­de lyc­kats ko­lo­ni­se­ra ny mark.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.