SÄNGDAGS

Spännande historia - - Antikens Sjöfolk -

Vid da­gens slut las­ta­des ägo­de­lar­na på ox­kär­ror. Se­dan gick man till sängs, all­tid med sam­ma tan­ke: fruk­tan för egyp­ti­er­nas hämnd och strids­lust in­för näs­ta dags er­öv­rings­för­sök. Så länge de kla­ra­de sig un­dan stor­mak­ter­nas hår­da grepp kun­de sjö­fol­ken fort­sät­ta med sitt sjö­rö­var­liv.

vik­ti­gas­te Het­ti­ter­na hör­de till de an­ti­ken, men ci­vi­li­sa­tio­ner­na un­der pe­ri­od som de för­föll ef­ter en ka­o­tisk sjö­fol­ken. bör­ja­de med an­fall från

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.