Per­sis­ka ri­ket

Spännande historia - - Imperier & Civilisationer -

Det per­sis­ka ri­ket var så stort att det snart bör­ja­de kal­las det uni­ver­sel­la ri­ket. Grän­ser­na var all­tid fly­tan­de ef­tersom de oli­ka dy­nasti­er­na var mer el­ler mind­re skick­li­ga härs­ka­re. Per­ser­nas in­fly­tan­de nåd­de från Me­del­ha­vet än­da till In­di­en, och de fles­ta kul­tu­rer tog upp vis­sa drag från dem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.