Ro­bert Ba­denPo­wells liv

Spännande historia - - En Resa Genom Brittiska Imperiet -

Föds

● 1857

Ro­bert Step­hen­son Smyth Ba­denPo­well föds 22 feb­ru­a­ri i Lon­don.

Barn­do­men

● 1860

Han kallades BP el­ler Step­he och ha­de nio sys­kon. Pap­pan dog när han var ba­ra tre år gam­mal.

Skol­ti­den

● 1870 Ba­den­Po­well ut­bil­da­des vid Char­ter­house, en av Eng­lands mest pre­stige­fyll­da sko­lor.

Ar­mé­kar­riär

● 1876

När han in­te lyc­ka­des kom­ma in på col­lege gick han in i ar­mén. Han blev kapten som 26­åring.

Be­läg­ring­en

● 1899–1900

I det and­ra bo­er­kri­get hål­ler Ba­den­Po­wells man­nar ut i 217 da­gar un­der be­läg­ring­en av Ma­fe­king.

Scout­rö­rel­sen

● 1907–08

Han star­tar scout­rö­rel­sen och ger ut boken Scou­ting For Boys.

Gif­ter­mål

● 1912

Han mö­ter Ola­ve So­a­mes, som han får tre barn med och hon hjäl­per till att star­ta flickscou­ting.

Dör

● 1941 Ba­den­Po­well dör i Kenya den 8 ja­nu­a­ri, ef­ter många års re­sor och ar­be­te för scou­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.