Av­gö­ran­de ögon­blick

Spännande historia - - Imperier & Civilisationer -

Cor­tés, az­te­ker­nas gud

Quet­zal­coatl var en av de all­ra vik­ti­gas­te az­te­kis­ka gu­dar­na. En­ligt my­ten var gu­den en bland­ning av orm och få­gel, men kun­de ock­så ta mänsk­lig form och skul­le en dag åter­kom­ma. Ödet vil­le att ryk­tet om hans åter­komst sam­man­föll med att conquista­do­rer­na land­steg, och det på­stås att az­te­ker­na trod­de att Cor­tés var en gud.

Feb­ru­a­ri 1519

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.