Av­gö­ran­de ögon­blick

Spännande historia - - Imperier & Civilisationer -

Mas­sa­kern i Cho­lu­la

Fol­ket i Cho­lu­la var svå­ra­re att loc­ka in i en al­li­ans med span­jo­rer­na än Tlax­ca­la­bor­na ha­de va­rit. Doña Ma­ri­na ha­de var­nat sin äls­ka­re för Cho­lu­la­fol­kets ag­gres­si­vi­tet och det ryk­ta­des att de ha­de gill­rat en fäl­la. Cor­tés lät av­rät­ta tu­sen­tals in­vå­na­re för att sta­tu­e­ra ex­em­pel. Cen­tra­la­me­ri­ka ska­da­des av då­det och de över­grepp som be­gicks hör­de till Cor­tés all­ra värs­ta brott.

Ok­to­ber 1519

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.