Run­da stoc­kar

Spännande historia - - Imperier & Civilisationer -

En­ligt en te­o­ri frak­ta­des ste­nar­na till plat­sen på run­da timmerstockar, kanske i kom­bi­na­tion med tim­ra­de slä­dar. Kri­ti­ker me­nar att stoc­kar­na skul­le ha kros­sats un­der de tunga sten­bloc­ken och att det mås­te ha va­rit ofatt­bart svårt att sty­ra las­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.