De le­van­des och de dö­das ri­ken

Spännande historia - - Imperier & Civilisationer -

Ar­ke­o­lo­gen Mi­ke Parker Pe­ar­son tror att Sto­ne­henge och den när­be­läg­na fynd­plat­sen från sten­ål­dern i Dur­ring­ton Walls för­e­na­des av två bygg­da vägar och av flo­den Avon. Det ska­pa­de ut­rym­me för be­grav­nings­tåg som var på väg från ”de le­van­des ri­ke” till för­fä­der­nas grav­plats i Sto­ne­henge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.