Ro­bert Win­tour

Spännande historia - - Politik & Makt -

1568–1606

Roll: Eko­no­miskt stöd

Den älds­ta av brö­der­na Win­tour, Ro­bert, ärv­de det mesta av fa­derns egen­do­mar, bland an­nat Hud­ding­ton Court. Ge­nom gif­ter­mål blev Ro­bert släkt med en starkt ka­tolsk fa­milj och hans hem blev en till­flyktsort för ka­tols­ka präs­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.