Christop­her Wright

Spännande historia - - Politik & Makt -

1570–1605

Roll: Kon­spi­ra­tör

Den yng­re av brö­der­na Wright, Christop­her, be­skrivs som läng­re, tjoc­ka­re och lju­sa­re än John. Han var till­ba­kadra­gen, men ef­ter att ha kon­ver­te­rat blev han en hän­gi­ven ka­to­lik och del­tog i sam­ma upp­ror som sin bror och Ca­tes­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.