Tho­mas Win­tour

Spännande historia - - Krutkonspirationen -

1571–1606

Roll: Ur­sprung­lig kon­spi­ra­tör

Tho­mas Win­tour var in­tel­li­gent, slag­fär­dig och väl­ut­bil­dad. Han del­tog i kri­get mot det ka­tols­ka Spa­ni­en, men han änd­ra­de snart åsikt och blev tro­en­de ka­to­lik. Han reste till Spa­ni­en för att mo­bi­li­se­ra stöd men miss­lyc­ka­des, och då blev han be­nä­gen att ta till and­ra och mer dras­tis­ka me­to­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.