Av­gö­ran­de ögon­blick

Spännande historia - - Hernán Cortés -

La Noche Tris­te (Sor­gens natt)

Cor­tés åter­kom till ett ka­o­tiskt Te­noch­tit­lán. Hans män var fång­na in­ne i sta­den, och han kom på en plan för att i skydd av mörk­ret smi­ta ut via lands­vä­gen till Tachu­ba. Män­nen smög sig ut på de tom­ma stads­ga­tor­na, men en vakt­post fick syn på dem. Lar­met gick och två tred­je­de­lar av män­nen dö­da­des och de­ras byte be­slag­togs. Cor­tés grät och pla­ne­ra­de sin hämnd. 30 ju­ni 1520

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.