en lä­sa­re kom­men­te­rar ny­he­ten om att det nu krävs lä­ka­rin­tyg för att få spe­ci­al­kost i sko­lan. Läs mer på si­dan 10.

Spånga Tidning - - Spånga -

Själv­klart att man skall äta vad som ser­ve­ras om man in­te med lä­ka­res in­tyg kan be­kräf­ta en al­ler­gi... Trod­de fak­tiskt att det var så

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.