Fäng­el­se för kniv­rån vid Blac­kans t-ba­na

Spånga Tidning - - Västerort -

Det blir fäng­el­se för de två män som kniv­ho­ta­de och rå­na­de en man i Blac­ke­berg i som­ras. Den tred­je per­so­nen som åta­lats fri­as i brist på be­vis.

Män­nen ho­ta­de off­ret med kniv och tving­a­de upp ho­nom i en skogs­dunge där han blev sla­gen och rå­nad på bland an­nat mo­bil­te­le­fon, SL-kort, ban­ko­mat­kort, kör­kort och kloc­ka. 15 000 kro­nor togs från hans bank­kon­to.

De tre per­so­ner, 25, 20 och 17 år gam­la, som greps och åta­la­des ne­ka­de al­la till brott. I do­men som kom i vec­kan döms 25-åring­en till två års fäng­el­se och 20-åring­en till ett och ett halvt års fäng­el­se. 17-åring­en fri­känns.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.