Miss­tänkt mord­brand i Spånga

Spånga Tidning - - Spånga Tidning -

Strax fö­re kloc­kan 21 för­ra tors­da­gen fick po­li­sen in sam­tal om miss­tänkt skott­loss­ning på Dags­verks­vä­gen i Sund­by, Spånga. Se­dan följ­de fle­ra an­mäl­ning­ar om en lä­gen­hets­brand.

När po­li­sen kom till plat­sen kun­de de se att nå­gon kas­tat in pap­per i dör­rin­kas­tet som se­dan själ­van­tänts. Det luk­ta­de ock­så bränn­bar väts­ka.

– Man kun­de ge­nom bre­vin­kas­tet se att det ha­de brun­nit men att det slock­nat, sä­ger kom­mun­po­lis Andre­as Borg­brant. Lä­gen­he­ten var tom vid till­fäl­let. – Patrul­len på plats har in­te sett någ­ra spår av skott­loss­ning, så man tror att det har hand­lat om and­ra ljud, sä­ger Andre­as Borg­brant.

En man greps ef­ter hund­spår­ning i när­he­ten, miss­tänkt för mord­brand.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.