HÄR KAN SPÅNGAS PÄRON FÅ TIPS

Spånga Tidning - - Sidan 1 -

För­äld­raråd­giv­ning­en har star­tat ett sam­ar­be­te med öpp­na för­sko­lor för att nå ut till fler för­äld­rar.

Till skill­nad från i fjol är det många träd som dig­nat av frukt i träd­går­dar­na i år.

Äp­pelskör­den har va­rit enorm och stock­hol­mar­na har gjort sitt för att ta re­da på det mesta. Vis­sa har syl­tat, and­ra har ba­kat och en hel del har stått i kö till mus­te­ri­er­na i stan. Men för den som trots det har frukt över går det att läm­na in den på nå­gon av al­la åter­vin­nings­cen­tra­ler som finns i stan. Där får fruk­ten rutt­na och om­vand­las till driv­me­del för bi­lar, bus­sar och sop­bi­lar.

I Västerort kan du läm­na in fruk­ten på Bromma och Lövs­ta åter­vin­nings­cen­tra­ler fram till jul.

FRUKT. Fick du myc­ket äpp­len i år? Nu kan du läm­na in din fall­frukt och för­vand­la den till bi­o­gas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.