Allt när­ma­re ett blågrönt sty­re i sta­den

Spånga Tidning - - Spånga -

En­ligt upp­gif­ter till SvD ska sam­ta­len mel­lan Mil­jö­par­ti­et, Mo­de­ra­ter­na, Li­be­ra­ler­na, Cen­ter­par­ti­et och Krist­de­mo­kra­ter­na gå så bra att ett ma­jo­ri­tets­sty­re för Stock­holms stad snart kan pre­sen­te­ras. Mil­jö­par­ti­et är allt­så nä­ra att kom­ma över­ens med de bor­ger­li­ga par­ti­er­na.

Som en del i upp­gö­rel­sen ska M och C dra till­ba­ka sitt stöd för att byg­ga No­bel­cen­ter på Bla­si­e­hol­men, skri­ver SvD. Tid­ning­en har va­rit i kon­takt med Mo­de­ra­ter­na, Cen­ter­par­ti­et och Mil­jö­par­ti­et som in­te vill kom­men­te­ra upp­gif­ter­na.

Byg­get av No­bel Cen­ter har haft stöd av Mo­de­ra­ter­na, Cen­ter­par­ti­et och So­ci­al­de­mo­kra­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.