Hur var skol­ma­ten när du gick i sko­lan?

Spånga Tidning - - Hej Spånga -

Eli­no­re Löth­man, 9, och kom­pi­sen Liv Why­ing, 9, går i sko­lan, Abra­hams­berg: Liv: – Vi har jät­te­bra skol­mat. Vi har buffé. Eli­no­re: – Ja, allt­så ibland lyc­kas de blan­da ihop oli­ka gre­jer som blir go­da. Tor­björn Me­lin, 50, lo­kal­vår­da­re, Häs­sel­by strand: – Den gil­la­de jag in­te! Det var då­lig kva­li­tet, mil­jön var slam­rig och ”sal­la­den” var mest vit­kål. Jag tror att det är myc­ket bätt­re idag. Sei­ja Na­vaee, 62, lä­ra­re, Barkar­bys­ta­den: – Jag gick i sko­lan i Ös­ter­bot­ten för många år sen. Ma­ten där var bra! Den la­ga­des i sko­lan. Moa Åker­ström, 28, bu­tiks­säl­ja­re, Häs­sel­by strand: – Det var blan­dat, men över­vä­gan­de bra!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.