Bi­lis­ter, re­spek­te­ra vå­ra cykelvägar!

Spånga Tidning - - Tyck Om! - Ja­na

Vi som cy­kel­pend­lar var­je dag via gångoch cy­kel­bron över Bergs­lags­vä­gen, mås­te vid Astra­kang­a­tan 96 i Häs­sel­by gård kli­va av och le­da vå­ra cyklar runt for­don som par­ke­rar pre­cis fram­för in­far­ten till cy­kel­vä­gen!

Bland an­nat yr­kes­for­don, myc­ket märk­ligt, trod­de bätt­re om yr­kes­fö­rar­na ...

Cy­kel­vä­gen är fint an­pas­sad för oss cy­klis­ter med ned­sänkt in­fart och ing­en trot­to­ar­kant.

Vad ha­de ni, al­la bil­fö­ra­re, tyckt om att be­hö­va kryp­kö­ra runt en 24 me­ter lång lång­tra­da­re var­je dag på väg till ar­be­tet?

Var så vän­li­ga och re­spek­te­ra cy­kel­vä­gar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.