Miss­tänkt skott­loss­ning i Broms­ten

Spånga Tidning - - Västerort -

Vid 22-ti­den i mån­dags hör­de fle­ra bo­en­de i ett vil­la­om­rå­de i Broms­ten, Spånga, ett fler­tal höga smäl­lar. Po­li­sen åk­te till plat­sen och hit­ta­de då fle­ra tom­hyl­sor.

– Vi har haft en an­sen­lig re­surs på plats och vi har le­tat myc­ket väl men vi har in­te hit­tat nå­gon ska­dad, sä­ger Elin Hol­mqvist, be­fäl på Stock­holmspo­li­sens led­nings­cen­tral, till SVT. Ing­en per­son upp­ges hel­ler ha gri­pits.

Po­li­sen har gjort en tek­nisk un­der­sök­ning på plat­sen, men sä­ger sig in­te ha någ­ra öv­ri­ga spår för­u­tom tom­hyl­sor­na. Hän­del­sen ru­bri­ce­ras som va­pen­brott och fram­kal­lan­de av fa­ra för an­nan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.