BP:s da­mer till Eli­tet­tan: ”Oer­hört im­po­ne­ran­de”

Spånga Tidning - - Stockholm - Jon­na Claes­son

Brom­ma­poj­kar­nas da­mer vann mot IK Ros­sö i sista kval­mat­chen och går där­med ra­ka vägen till Eli­tet­tan 2019. Kval­mat­cher­na för Brom­ma­poj­kar­nas da­mer är av­gjor­da. Den förs­ta mat­chen spe­la­des mot IK Rös­sö Ud­de­val­la, en match BP vann med 2- 0. För­ra lör­da­gen var det dags för en sista av­gö­ran­de match, den­na gång på hem­ma­plan.

– Jag var så him­la ner­vös, jag satt på hel­spänn he­la ti­den men spe­lar­na ha­de koll på lä­get. Di­rekt ef­teråt var al­la mest lät­ta­de men se­dan har det ba­ra va­rit ren gläd­je, sä­ger Pe­ter Ap­pelquist, kom­mu­ni­ka­tions­an­sva­rig på Brom­ma­poj­kar­na, mån­da­gen ef­ter mat­chen.

Mat­chen slu­ta­de 0-0, men det räck­te för att la­get skul­le gå vi­da­re.

– Vi är jät­te­stol­ta. Det här är vad tje­jer­na har job­bat för i ett helt år. För­ra året vann man se­ri­en, men för­lo­ra­de i kva­let så det här är verk­li­gen re­vansch. Det är oer­hört im­po­ne­ran­de och in­spi­re­ran­de att se.

På lör­dags­kväl­len fi­ra­des la­get med en fest­lig mid­dag och i mån­dags, un­der her­rar­nas match, skul­le la­get hyl­las yt­ter­li­ga­re.

Brom­ma­poj­kar­nas her­rar möt­te i mån­dags IFK Gö­te­borg på Grims­ta, och för­lo­ra­de den mat­chen med 0-2. De lig­ger nu näst sist i ta­bel­len, med fy­ra åter­stå­en­de mat­cher. Näs­ta match för her­rar­na spe­las bor­ta mot Uppsa­la­la­get IK Si­ri­us, sön­da­gen den 28 ok­to­ber.

FO­TO: ÖRJAN JACOBSSON

VINST. BP:s da­mer kla­ra för Eli­tet­tan 2019. På bild i röd­svart: Aisha Faiqi och Filip­pa Wal­lén.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.