Ing­en plan för sko­la än

Spånga Tidning - - Spånga -

I sam­band med byg­gan­det av Broms­tens­sta­den be­hövs en ny F-9-sko­la för 900 ele­ver, en­ligt sta­dens eg­na be­räk­ning­ar. För­sla­get att byg­ga den på Broms­tens IP möt­tes av så stark kri­tik att sta­den bac­ka­de. Där­ef­ter ploc­ka­des sko­lan bort ur etapp två. Ett nytt de­tal­pla­ne­ar­be­te för själ­va sko­lan ska in­le­das

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.