Ju­le­tid är lju­sens tid – tack och lov för det

Spånga Tidning - - Hej Spånga - EVELINA HERTZ Re­por­ter Pra­ta med mig! evelina.hertz @di­rekt­press.se

Mör­ker, mör­ker och än­nu me­ra mör­ker. Den här ti­den på året är verk­li­gen ing­en lek. Som tur är, är det snart dags för ad­vent och vi kan bör­ja fros­sa i ljus – bå­de le­van­de och ar­ti­fi­ci­el­la.

Att sma­ken är som ba­ken blir väl­digt tyd­ligt när det lac­kar mot jul. Vis­sa gillar en li­ten dis­kret stjär­na i fönst­ret, and­ra fö­re­drar blin­kan­de lam­por, tom­ten och al­la hans re­nar.

Har ni tips på nå­gon i Väs­te­rort el­ler Jär­fäl­la som ta­git pyn­tan­det ett steg länge än de fles­ta and­ra? Mej­la till oss så kanske det kan bli en ju­lig ar­ti­kel om det!

En an­nan vat­ten­de­la­re som blir ak­tu­ell så här års är när det är okej att bör­ja pyn­ta. Är det fritt fram att ploc­ka fram nis­sar­na re­dan i ok­to­ber el­ler ska man strikt vän­ta till förs­ta ad­vent?

Här till hö­ger kan du lä­sa fy­ra åsik­ter om den sa­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.