Från en däck-dum­mie till er and­ra ny­bör­ja­re

Spånga Tidning - - Hej Spånga - Re­por­ter EVELINA HERTZ

Som ny bi­lä­ga­re blir det många förs­ta gång­er. Förs­ta gång­en åbä­ket ska be­sik­ti­gas, förs­ta gång­en spo­larväts­kan ska fyl­las på och inte minst – förs­ta gång­en det ska by­tas till vin­ter­däck.

Min förs­ta däck-gång var för­ra året och jag av­fär­da­de snabbt idén om att gö­ra det själv. Tan­ken på däck som ram­lar av ute på vägen gjor­de va­let rätt en­kelt så att sä­ga. Un­ge­fär tio mi­nu­ter in­nan det blev förs­ta de­cem­ber lyc­ka­des jag få en tid på verk­sta­den. Väl där ef­ter­frå­ga­des nå­gon slags hjul­mut­ter. ”Eh, ja det har jag sä­kert”, sa jag och und­ra­de vad tu­san de snac­ka­de om. Som tur var viss­te de ex­akt var i bak­luc­kan den fanns (och nu vet jag det ock­så).

Nå­gon vec­ka se­na­re frå­ga­de min bror mig om jag kol­lat luft­tryc­ket i vin­ter­däc­ken. ”Eh, nej det har jag sä­kert inte gjort”, sa jag och und­ra­de vad tu­san han snac­ka­de om. Som tur var häng­de han med mig till mac­ken (och nu kan jag det ock­så). Puh.

Är du ock­så i be­hov av en ”däck­byte för dum­mi­es?” Blädd­ra till si­dan 11 så blir du klo­ka­re!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.