Väl­kom­men till öpp­na för­sko­lor­na i Spånga-Tens­ta

Spånga Tidning - - Västerort - Stock­holm.se/jam­for.

Öpp­na för­sko­lan är till för dig som är hem­ma med små barn. Du väl­jer själv hur of­ta du vill del­ta, det kos­tar ing­et och du be­hö­ver in­te an­mä­la ditt barn i för­väg. In­for­ma­tion

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.