Pre­miär för isshow i Sto­ra mos­sen

Spånga Tidning - - Spånga -

Dan fö­re dan fö­re dop­pa­re­da­gen är det dags för Stock­holms kon­ståk­nings­klubb att bril­je­ra i en julshow.

I år är det Tom­tens verk­stad som står på ta­pe­ten och be­sö­ka­re kom­mer mö­tas av bå­de tom­ten och hans hjälp­re­dor på isen. Var: Sto­ra Mos­sens Is­hall. När: Lör­dag 22 de­cem­ber kl 11–13. För den som in­te hin­ner dit på pre­miä­ren är det ett gen­rep för samt­li­ga grup­per på fre­da­gen den 21 de­cem­ber kl 16–18 i Sto­ra mos­sens is­hall.

FOTO: KAROLINE MONTERO ARAYA

JULSHOW. 22 de­cem­ber är det pre­miär för SSK:s julshow.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.