Jul­tom­tens kvar­le­vor kan ha hit­tats

Spannande historia 2018 - - Nytt Om Gammalt -

Ar­ke­o­lo­ger me­nar sig ha hit­tat den sista vi­loplat­sen för Sankt Nikol­aus av My­ra, mer känd som San­ta Claus el­ler jul­tom­ten. Skan­ning­ar av Sankt Nikol­aus-kyr­kan i Dem­re (f.d. My­ra) i Tur­ki­et vi­sar en dold grav un­der gol­vet, men ba­ra en ut­gräv­ning kan vi­sa vad som döl­jer sig där.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.